top of page

In Memoriam: Honoring Vietnamese-Canadian Artist Hoang Ngoc Bich

Jul 2, 2024

Dear SEACHS friends and supporters,

It is with heavy hearts that we share the news of Mrs Hoang Ngoc Bich’s passing. As an exemplary artist, she was beloved and respected by communities worldwide. Her music resonated deeply with listeners, evoking emotions and inspiring individuals from diverse backgrounds. Beyond her musical accomplishments, we bid farewell to an irreplaceable mentor and supporter.

Mrs Ngoc Bich, also known as “Bic Hoang”, left an indelible mark on the global music scene. As a solo artist and with her ensemble, Khac Chi Bamboo Music, she performed in 25 countries. Her collaborations extended to world-class ensembles, including the Latvian National Symphony Orchestra (Latvia), Prague Modern Ensemble (Czech Republic), National Traditional Orchestra of Vietnam (Vietnam), World Traditional Instrument Orchestra (Philippines), Little Giant Chinese Music Orchestra (Taiwan), Vancouver Inter-Cultural Orchestra, Orchid Ensemble, and Silk Road Music (Canada).

Without her guidance and unwavering support, the Southeast Asian Cultural Heritage Society (SEACHS) would not have achieved the successes and growth we celebrate today. Mrs Ngoc Bich’s legacy as a musician, mentor, and advocate will forever inspire and guide us.

During this difficult time, we extend our deepest condolences to her husband Mr. Khac Chi and all who knew and loved Mrs Ngoc Bich. SEACHS has established the Bic Hoang Family Fund to support the family during this challenging period. Your contributions are greatly appreciated.


Warm regards,

SEACHS’ Board and Membership

Funeral service:

Thursday July 3, 2024

Doors open at 9AM, service at 10AM

Hamilton Harron Funeral Home, 5390 Fraser St. Vancouver BC V5W 2Z1


Tưởng Nhớ: Tôn Vinh Nữ Nghệ Sỹ Canada Gốc Việt Hoàng Ngọc Bích

Kính gửi quý vị thân hữu và các bạn ủng hộ SEACHS,

Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin chị Hoàng Ngọc Bích đã ra đi. Là một nghệ sĩ xuất sắc, chị được yêu mến và kính trọng bởi cộng đồng yêu âm nhạc trên toàn thế giới. Nhạc của chị không chỉ làm xúc động người nghe mà còn truyền cảm hứng cho những người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Bên cạnh tài năng âm nhạc tuyệt vời, chị Ngọc Bích còn để lại những dấu ấn sáng tạo riêng khó phai mờ trong trí nhớ của cộng đồng âm nhạc toàn cầu.

Chị Ngọc Bích, còn được biết đến với tên “Bic Hoang,” đã biểu diễn tại 25 quốc gia, cả solo và cùng nhóm nhạc Khac Chi Bamboo Music. Chị đã từng hợp tác với nhiều dàn nhạc hàng đầu thế giới, trong đó có Latvian National Symphony Orchestra (Latvia), Prague Modern Ensemble (Czech Republic), National Traditional Orchestra of Vietnam (Vietnam), World Traditional Instrument Orchestra (Philippines), Little Giant Chinese Music Orchestra (Taiwan), Vancouver Inter-Cultural Orchestra, Orchid Ensemble và Silk Road Music (Canada).

Hội Văn Hoá Di Sản Đông Nam Á (SEACHS) nếu không có sự hướng dẫn và hỗ trợ kiên định của chị, chắc chắn đã không thể đạt được những thành tựu và sự phát triển mà chúng tôi tự hào ngày hôm nay. Di sản của chị Ngọc Bích như một nghệ sĩ, một người thầy và một người luôn ủng hộ nền âm nhạc Việt sẽ luôn là nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho chúng tôi.

Thay mặt toàn thể hội viên hội SEACHS, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến ông Khắc Chí (phu quân) và tất cả những người đã quen biết, yêu mến chị Ngọc Bích. SEACHS đã thành lập Quỹ Gia Đình Bic Hoang để hỗ trợ gia đình chị trong giai đoạn khó khăn này. Xin cảm niệm mọi đóng góp của quí vị.

Trân trọng,

BCH hội SEACHS

Tang lễ của chị Hoàng Ngọc Bích:

Thứ Tư 3/7/24

Cửa mở vào lúc 9AM, tang lễ cử hành vào lúc 10AM

Hamilton Harron Funeral Home, 5390 Fraser St. Vancouver BC V5W 2Z1

bottom of page